Satun Wonderland สตูล ดินแดนมหัศจรรย์

Satun Wonderland สตูล ดินแดนมหัศจรรย์


Satun Wonderland
Satun Wonderland สตูล ดินแดนมหัศจรรย์

เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ผู้ปกปักรักษาน่านฟ้า ผืนน้ำ มหาสมุทร สุดอัศจรรย์ เรื่องราว เล่า ขาน ตำนาน มี…แผ่นหิน ฟอสซิล ที่นี่ ห้าร้อยล้านปี มีซากดึกดำบรรพ์ หมู่เกาะทะเลหาดสวรรค์ “มหัศจรรย์ สันหลังมังกร” เกิดเป็นป่า เขา นา ถ้ำ น้ำตก มรดก ล่ำค่า มหาศาล วัฒนธรรม โดดเด่น เป็นตำนาน เล่าขาน เมืองพระสมุทรเทวา “ที่นี่สตูล…มหัศจรรย์เมืองไทย” สวย สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ดุจสวรรค์บนดินถิ่นสตูล


City of Phra Samut Deva, the preserver of the sky, water, and amazing ocean. The history told that there are fossil stones here; five hundred million years old. Islands, paradise beaches, “Amazing Golden Dragon Beach” created as a forest, rice field, mountains, caves, waterfalls, forests, enormous heritage, outstanding culture, these are all of the legendary telling of Phra Samut Deva’s City. “Here, Satun … Amazing Thailand” Beautiful, peaceful, clean, pure nature as a paradise on Satun


海洋天神象征代表沙敦俯有海洋天神在保护天连亘海。有一个传说讲“地上有五百亿年前的化石燃料,海洋仙境“龙沙奇迹”,森林,高山,田野,瀑布都丰富还有文化珍惜。 “这里沙敦俯….泰国惊奇” 漂亮,安静,清洁,纯净环境


satun wonderland สตูลมหัศจรรย์
satun wonderland สตูลมหัศจรรย์


satun wonderland สตูลมหัศจรรย์
satun wonderland สตูลมหัศจรรย์
Share

สีสันสงขลา | Colorful Songkhla | 宋卡色彩

两边海土地   魅力古老城   长部族历史    继承泰国传统文化方式

แผ่นดินสองทะเล เสน่ห์เมืองเก่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย

MAPS GUIDE : TRAVEL | DIRECTORY
http://www.mapsguide.info

ข้อมูล, ข่าวสาร,สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
Offline&Online | Digital Economy
สื่ อ ต ล า ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว สินค้าผลิตภัณฑ์ นวัตวิถี ประเพณีวัฒนธรรม นำไปสู่ความโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจ และทำให้เกิดการกระตุ้นดึงดูดนักท่องเทียวเข้าไปในจังหวัดนั้นๆอย่างต่อเนื่อง
การจัดเก็บข้อมูลออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ดิจิทัลมีเดีย เรื่องราวที่สื่อความหมายการท่องเที่ยวสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลากหลายภาษาก็จะช่วยนำพาสู่สื่อความหมายให้เข้าใจได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่าง ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยนำสัญลักษณ์ QR Code, URL @Ling เป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลเรื่องราว/ จีพีเอส(GPS)กำหนดพิกัดต่ำแหน่งสถานที่เสันทาง Street View ในGoogle Maps / ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Net Work f Like, Facebook, Googleplus + Share ที่รองรับระบบ IOS/Android ผ่านระบบ webmaster


สื่อสิ่งพิมพ์ Guide maps, Travel Directory, Smart card โดยมีสัญลักษณ์ QR Code /URL @Ling / GPS ใช้ทั้งระบบOnline&Offline
การจัดทำระบบสื่อประชาสัมพันธ์แบรนเนอโฆษณาในเวบไซน์และตลาดอี-มาร์เก็ตติ้ง (e-marketing) ตลาดออนไลน์ที่เชื่อมโยงเข้าถึงกลุ่มป้าหมายได้ทันทีแค่กลแชร์ ส่งเฟส,เพจ,ไลน์ องค์กร, ชุมชนท่องเที่ยว หรือ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
จัดทำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)


หนังสือในรูปแบบดิจิทัลประกอบด้วยข้อความเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว การออกแบบกราฟฟิกดีไซน์โดยใช้สัญลักษณ์ QR Code, URL, ลิงค์เชื่อมต่อในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network ที่รองรับระบบ (IOS/Android)


การทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรีวิว คริปวีดีโอ สปอทโฆษณาประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์บทสัมภาษณ์สกุ๊ปพิเศษ เชิญชวนแนะนำผลิตภัณฑ์ สถานที่แหล่งท่องเที่ยว ภาพประกอบที่ได้จัดถ่ายทำขึ้นมาใหม่ มุมภาพต่างๆที่ดูทันสมัยเป็นปัจจุบันรวมทั้งภาพประกอบมุมสูงที่มีความละเอียดคมชัด
จัดเก็บข้อมูล ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ ดิจิทัลมีเดีย เรื่องราวที่สื่อความหมายการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว และชุมชน นวัตวิถีผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป โดยนำสัญลักษณ์ QR Code / URL @Ling /GPS/ ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Net Work Facebook, Googleplus + Share ที่รองรับระบบ IOS/Android ผ่านระบบ webmaster โดยดำเนินการติดตั้งบนพื้นที่เว็ปไซต์ mapsguide.info เป็นผู้ดูแลได้ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในยุคไทยแลนด์4.0

รูปภาพของ สีสันสงขลา


Share

เกาะมุก [ Muk Island]

เกาะมุก [ Muk Island]

เป็นเกาะขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันออกของเกาะเป็นที่ราบ มีหาดทรายยาวขาวละเอียด มีบ้านเรือนที่พักอาศัย โฮมสเตย์ รีสอร์ทไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาหน้าผาสูงชันจรดทะเล มีโถงถ้ำเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่น และเป็นที่ตั้งของถ้ำมรกต แหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand

Muk Island

Muk Island is a small island covers about 10 square kilometers. On the East of the island is a flat land with white sandy beach and accommodation and homestay in service. On the West is hills with high cliffs with grottos where swift birds live. It is the location of Tham Morakot, the attraction of Unseen Thailand.


โรงแรมที่พัก #เกาะมุก

แฟมิลี่ รีสอร์ท
123 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 89 868 1799, +66[0] 81 747 9117

Accommodation on Koh Mook
Family Resort
123 Tambon Koh Libong
Tel. +66 89 868 1799, +66 81 7479117.
หาดฝรั่ง บังกะโล
108 ม. 2 ต. เกาะลิบง
Tel.+66[0] 87 884 4785

Had Farang Bungalow
108 Moo 2 Tabmon Koh Libong
Tel. +66 87 884 4785.

เกาะมุก ชาลี บีช รีสอร์ท
164 ม.2 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 7520 3281 ,+66[0] 7521 7671-2
www.kohmookcharlieresort.com

Koh Mook Chalie Beach Resort
164 Moo 2 Tabmon Koh Libong
Tel. +66 7520 3281, +66 7521 7671-2.
www.kohmookcharlieresort.com

เกาะมุก โคโค่ ลอจด์
ม.2 ตงเกาะลิบง
www.kohmook-cocolodge.com

Koh Mook Coco Lodge
Moo 2 Tambon Koh Libong
www.kohmook-cocolodge.com

เกาะมุก การ์เดน
73/1 ม. 2 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 7521 1372 ,+66[0] 81 748 3849

Koh Mook Garden
73/1 Moo 2 T. Koh Libong
Tel. +66 7521 1372, +66 81 748 3849.

เกาะมุก รีสอร์ท
123/1 ม. 2 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 7521 4441, +66[0] 7520 3303
www.kohmookresort.com

Koh Mook Resort
123/1 Moo 2 T. Koh Libong
Tel. +66 7521 4441, +66 7520 3303.

เกาะมุกรับเบอร์ทรี รีสอร์ท
185 ม.2 ต.เกาะลิบง
www.kohmookrubertree.com

Koh Mook Rubber Tree Resort
185 Moo 2 T. Koh Libong
www.kohmookrubbertree.com

เกาะมุก สิวาลัย บีช รีสอร์ท
211/1 ม.21 ตงเกาะลิบง
Tel.+66[0] 7521 4865, +66[0] 89 723 3355
www.kohmooksivalai.com

Koh Mook Sivalai Beach Resort
211/1 Moo 21 Tambon Koh Libong
Tel. +66 7521 4865, +66 89 723 3355.
www.kohmooksivalai.com

สวัสดี รีสอร์ท
62/2 ม.2 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 7520 7963, +66[0] 86 267 0054

Sawasdee Resort
62/2 Moo 2 Tambon Koh Libong
Tel. +66 7520 7963, +66 89 267 0054.

เกาะมุก เนเจอร์ บีช รีสอร์ท
111 ม.2 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 81 894 6939
www.natureresortsgvoup.com

Koh Mook Nature Beach Resort
111 Moo 2 Tambon Koh Libong
Tel. +66 81 894 6939.

Share

สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ‬ [Golden Scale Dragon Spine Beach]

เกร็ดทองคำ

Golden Scale Dragon Spine Beach,

Ban Ruangthong Yong Setar
#สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ บ้านรวงทอง หยงสตาร์

1

สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ

ตื่นตาเร้าใจ..! หาดสันหลังมังกรเหลือง กันพักใหญ่ได้เวลาเดินทางต่อออกไปกลางทะเลใช้เวลาอีกประมาณ 20 นาที

ก็ถึงเขตพื้นที่หมู่ 4 บ้านรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน

เกิดปรากฎการณ์สันหาดเปลือกหอยสีเหลืองทองผ่องอร่ามแนวยาวคตเคี้ยวประมาณ 3 กิโลเมตร

คล้ายตัวมังกรโผล้ขึ้นมากลางทะเล เป็นความมหัศจรรย์ทางทะเลอันดามันใต้ของจังหวัดตรัง-สตูลอีกแห่ง

สันหลังมังกรทอง
Golden Scale Dragon Spine Beach

After be amazed with Yellow Dragon Spine Beach, it’s time to proceed for 20 minutes in the sea to

Moo 4 Ban Ruang Thong, Tambon Tha Kham, Palien District. A phenomenon of 3 KM shell beach

looks like a dragon in the sea. It is another amazing Andaman Sea of Trang and Satun Provinces.

#หยงสตาร์ [ตันหยงสตาร์/ปะลันตา]

Yong Star

*หยงสตาร์แหลมที่ยืนออกไปในทะเลอันดามันเส้นทางมุ่งสู่แดนมังกร

พื้นที่บริเวณด้านหน้าเป็นเวิ้งอ่าวมีท่าเทียบเรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆ

และเคยเป็นท่าเรือค้าขายต่างประเทศชายฝั่งตะวันตก เช่นสิงคโปร์ ปีนัง ในคาบสมุทรมลายู

เป็นเมืองท่าโบราณประวัติศาสตร์ยุคก่อนเก่าเรื่องราวเมื่อหลายร้อยปี บรรยากาศที่นี่..ช่างร่มรื่นน่าชื่นชม

ดูธรรมชาติฝูงนกทะเล,นกกระยาง เยื่องย่างหาปลา จุดชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หยงสตาร์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน

ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ห่างจากตัวอำเภอ 3 กม. และห่างจากตัวจังหวัด 51 กม.

“หยงสตาร์” แหล่งเรียนรู้ศึกษา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ประวัติศาสตร์ยาวนาน สถานที่ท่องเที่ยวพัฒนา ผลิตสินค้าชั้นนำ

วัฒนธรรมยังรักษา กระโจมไฟสูงสง่า ตันหยงสตาร์เมืองท่าโบราณ

Yong Star

Yong Star is a cape in Andaman Sea, a route to Dragon Land. The front area is a bay with pier to

take boat to islands. It was a trading port to Singapore and Penang in some hundreds years ago.

The place offers nice atmosphere to see wild birds and sunset view. Yong Star comprised of 4

villages in the area of Tabmon Tha Kham, Palien District, Trang. It is about 3 KM from its district

office and 51 KM from the province.

Yong Star, a source of knowledge, local wisdom, long history, developed attraction, first class

product, maintaining culture, high lighthouse, ancient port town.

 

จุด  A  : ศาลากลางจังหวัดตรัง
จุด B : แหลมหยงสตาร์

Share