Satun Wonderland สตูล ดินแดนมหัศจรรย์

Satun Wonderland สตูล ดินแดนมหัศจรรย์ เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ผู้ปกปักรักษาน่านฟ้า ผืนน้ำ มหาสมุทร สุดอัศจรรย์ เรื่องราว เล่า ขาน ตำนาน มี…แผ่นหิน ฟอสซิล ที่นี่ ห้าร้อยล้านปี มีซากดึกดำบรรพ์ หมู่เกาะทะเลหาดสวรรค์ “มหัศจรรย์ สันหลังมังกร” เกิดเป็นป่า เขา นา ถ้ำ น้ำตก มรดก ล่ำค่า มหาศาล วัฒนธรรม โดดเด่น เป็นตำนาน เล่าขาน เมืองพระสมุทรเทวา “ที่นี่สตูล…มหัศจรรย์เมืองไทย” สวย สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ดุจสวรรค์บนดินถิ่นสตูล City of Phra Samut Deva, the preserver of the sky, …

Continue reading

Share

สีสันสงขลา | Colorful Songkhla | 宋卡色彩

This gallery contains 30 photos.

两边海土地   魅力古老城   长部族历史    继承泰国传统文化方式 แผ่นดินสองทะเล เสน่ห์เมืองเก่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย MAPS GUIDE : TRAVEL | DIRECTORYhttp://www.mapsguide.info ข้อมูล, ข่าวสาร,สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์Offline&Online | Digital Economyสื่ อ ต ล า ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว สินค้าผลิตภัณฑ์ นวัตวิถี ประเพณีวัฒนธรรม นำไปสู่ความโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจ และทำให้เกิดการกระตุ้นดึงดูดนักท่องเทียวเข้าไปในจังหวัดนั้นๆอย่างต่อเนื่องการจัดเก็บข้อมูลออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ดิจิทัลมีเดีย เรื่องราวที่สื่อความหมายการท่องเที่ยวสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลากหลายภาษาก็จะช่วยนำพาสู่สื่อความหมายให้เข้าใจได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่าง ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยนำสัญลักษณ์ …

Continue reading

Share

เกาะมุก [ Muk Island]

เกาะมุก [ Muk Island] เป็นเกาะขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันออกของเกาะเป็นที่ราบ มีหาดทรายยาวขาวละเอียด มีบ้านเรือนที่พักอาศัย โฮมสเตย์ รีสอร์ทไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาหน้าผาสูงชันจรดทะเล มีโถงถ้ำเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่น และเป็นที่ตั้งของถ้ำมรกต แหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand Muk Island Muk Island is a small island covers about 10 square kilometers. On the East of the island is a flat land with white sandy beach and accommodation and homestay in …

Continue reading

Share

สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ‬ [Golden Scale Dragon Spine Beach]

Golden Scale Dragon Spine Beach, Ban Ruangthong Yong Setar #สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ บ้านรวงทอง หยงสตาร์ สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ ตื่นตาเร้าใจ..! หาดสันหลังมังกรเหลือง กันพักใหญ่ได้เวลาเดินทางต่อออกไปกลางทะเลใช้เวลาอีกประมาณ 20 นาที ก็ถึงเขตพื้นที่หมู่ 4 บ้านรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน เกิดปรากฎการณ์สันหาดเปลือกหอยสีเหลืองทองผ่องอร่ามแนวยาวคตเคี้ยวประมาณ 3 กิโลเมตร คล้ายตัวมังกรโผล้ขึ้นมากลางทะเล เป็นความมหัศจรรย์ทางทะเลอันดามันใต้ของจังหวัดตรัง-สตูลอีกแห่ง Golden Scale Dragon Spine Beach After be amazed with Yellow Dragon Spine Beach, it’s time to proceed for 20 minutes in the …

Continue reading

Share