ท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหลีเป๊ะ Lipe

ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย ชุ ม ช น เ ก า ะ ห ลี เ ป๊ ะ บรรยากาศสุดชิล เที่ยวได้ทั้งปี ยลวิถี ประเพณีลอยเรือ”ปาจั๊ก” เอกลักษณ์, อัตลักษณ์, ภูมิปัญา, ภาษาถิ่น “รองเง็ง”การละเล่น ..คีตศิลป์แห่งอันดามัน *เกาะสวาทหาดสวรรค์ สมญานาม “งาม”..อย่าง”มัลดิฟส์” หาดทรายยาว ขาวละเอียดดังผงแป้ง ยามแสง สาดส่อง มองกระทบพื้นน้ำ ทะเลงาม น้ำใสเขียวมรกต จรดแนวสีเขียวขจีของผืนป่า ฟ้าสีหม่นปนคราม ที่นี่นาม “เกาะ”นิปิส” หรือหลีเป๊ะ ที่นี่สตูล,,มหัศจรรย์เมืองไทย ต้องไปสัมผัส …

Continue reading

Share

Andaman [One Day Trip @Trang]

Andaman One Day Trip @Trang จังกาบ, เหลาเหลียง, ตะเกียง, เภตรา “ดินแดนต้องห้าม”..ครั้งอดีต เขตสัมปทานรังนกอีแอ่นที่ถูกปิดตายมานานนับหลายสิบปี จึงทำให้สภาพพื้นที่ของธรรมชาติบนเกาะ และในทะเล จึงยังคงสมบูรณ์สวยงาม ‪#‎เกาะเภตรา‬ เกาะเภตรา เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในหมู่เกาะเภตรา ตัวเกาะเป็นภูเขาหินปูนที่มียอดเขาแหลมสูงกว่า300เมตรมีหาดทรายยาวไปตามแนวเกาะ เหนือจรดใต้ เสน่ห์เภตรา คือ ความสวยงามของภูเขา และหน้าผาสูงชัน ตั้งตระหง่าน อยู่กลางพื้นน้ำสีเขียวมรกตทะเลอันดามัน มหัศจรรย์สวรรค์ทะเลใต้   ‪ #‎เกาะตะเกียง‬ เกาะตะเกียง เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานหมู่เกาะเภตรา ซึ่งครอบคลุมทะเลสตูลและทะเลตรัง ลักษณะสีเขียวครึ้ม ที่หันหน้าไปหาเกาะเหลาเหลียง ด้านหน้าเกาะเหมะแก่การเล่มน้ำ ทะเลใสหาดทรายงามขาวนวลชวนให้หลงไหลโลกใต้น้ำแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง ‪#‎เกาะเหลาเหลียง‬ [Lao Liang island] เกาะเหลาเหลียง ตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะสุกร หนึ่งในหมู่เกาะเภตรา ความงามเป็นธรรมชาติ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส ความสมบูรณ์ ปะการัง …

Continue reading

Share

ท่องทะเลอันดามัน [One Day Trip]

trip trang

Andaman One Day Trip @Trang *ถ้ำมรกต [เกาะมุก], เกาะกระดาน, เกาะเชือก, เกาะม้า South Sea Paradise (Tham Morakot, Koh Kradan, Koh Chuak) Travel to Southern Andaman Sea #ถ้ำมรกต [เกาะมุก] แหล่งท่องเที่ยวที่่สร้างชื่อให้จังหวัดตรัง ด้วยความงดงามแปลกตา ตื้นเต้น เร้าใจ กว่าที่อื่นใด หนึ่งใน Unseen Thailand ที่นักท่องเที่ยวมาเยือนตรังคราใด…ต้องไปสัมผัส Tham Morakot (Emerald Cave) at Koh Mook is a very famous attraction that also make …

Continue reading

Share