พระพิฆเณศ
พระพิฆเณศ
 

พระพิฆเณศ

ประติมากรรมพระพิฆเนศ  นับว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จ  ความสมหวัง  ศิลปะ  และความร่ำรวยพระพิฆเณศถูกสร้างขึ้นจากพลังความศรัทธาของชาวนราธิวาส  โดยมีลักษณะเป็นเทวรูปประทับนั่งในท่าลลิตาสนะ  สวมศิลาภรณ์  (มงกุฎ)  ประดับโมเสกแก้วหลากหลายสี  ห่มพัตราภรณ์  ลักษณะนุ่งแบอินเดีย มีแท่นประทับอยู่บนดอกบัว  ขนาดหน้าตักกว้าง  7  เมตร  สูง  16  เมตร  มี  4  กร 

Ganesha

Ganesha sculpture is considered as the god of success, fulfillment, art, and wealth. Ganesha was built from the faith of Narathiwat people. It is characterized as a god sitting in the position of Lalitasana, wearing a crown decorated with various color glass mosaics, clothed with a Pattraphon like an Indian style. There is an altar on the lotus. The lap size is 7 meters wide, 16 meters high, and has 4 hands.