น้ำตกปาโจ
น้ำตกปาโจ

น้ำตกปาโจ

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อ  จัดเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ของผืนป่าบูโดที่มีสายน้ำไหลลงมาจากแหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติตลอดปี  เว้นเสียแต่ในหน้าแล้งที่น้ำค่อนข้างไหลน้อย  ในตัวน้ำตกนั้นมี  4  ชั้น  ซึ่งชั้นแรกมีขนาดใหญ่และถือว่าสวยที่สุด  ด้วยสายน้ำไหลตกจากลานผาหินกว้าง  สูงถึง  60  เมตร  ลงสู่แอ่งน้ำใหญ่

 

Bajo Waterfall

 

It is one of the famous tourist attractions which is part of Budo National Park – Su-ngaiPadi. It is a large waterfall of Budo forest where water flows down from natural water resources throughout the year, except in the dry season where water flow is relatively low. The waterfall has 4 levels, of which the first level is largest and most beautiful with a stream flowing down from a wide stone terrace up to 60 meters high, into a large pond.