ถนนอาเนาะรู

เป็นถนนที่ชาวจีนฮกเกี้ยนล่องเรือจากสงขลามาตั้งรกราก   แต่เดิมชื่อชุมชนกือดาจีนอ หรือ ชุมชนจีนหัวตลาด      บ้านเด่นๆ ที่อยู่บนถนนสายนี้คือบ้านกงสี  บ้านธรรมศาลา   ซึ่งในบ้านธรรมศาลามีจิตรกรรมฝาผนังที่มีการเขียนกำกับรูปภาพเอาไว้ทั้งหมด 5 ภาษา  คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาฮินดู  นับว่าเป็นจุดหลอมรวมหลายชาติหลากภาษา

 

ถ.อาเนาะรู อ.เมือง  จ.ปัตตานี

Anoru Road.

It is a street where the Hokkien Chinese people sailed on the boats from Songkhla to settle down here, originally known as Kue Da Je Nor Community or Hua Talat Chinese Community. The most prominent villages on this street were Ban Kong Si and Ban Dharamsala. In Ban Dharamsala, there was a wall art by using totally five languages: Thai, English, Melayu, Chinese and Hindi gathering many nations and languages together.

 

Anoru Road, Mueang District, Pattani Province