Restaurants 餐馆 ร้านอาหาร

ร้ า น อ า ห า ร
อำเภอเมืองสงขลา
เก้าอี้ขาว
25 ถนนสะเดา
โทร. 0 7431 2722, 0 89736 9477

โกเขียว ซีฟู้ด
ถนนราชดำเนิน (หาดสมิหลา)
โทร. 08 1963 9899

ดอกแก้ว เทอเรซ
ถนนราชดำเนิน
โทร. 0 7431 6226

ต้นปอ
ถนนแหลมสนอ่อน
โทร. 0 7431 1048

ต้นสน
ถนนราชดำเนิน (อยู่ภายในโรงแรม บีพี สมิหลาบีช)
โทร. 0 7444 0222

แต้โภชนา
85 ถนนนางงาม
โทร. 0 7431 1505

นายหวาน
8/13-6 ถนนราชดำเนิน
โทร. 0 7431 1295

บัวแก้ว ซีฟู้ด
20 ถนนราชดำเนิน
โทร. 0 7432 2939

บ้านมุก
10 ถนนสงขลาบุรี (ใกล้สี่แยกป่าไม้)
โทร. 0 7431 1351

พรทิพย์ ซีฟู้ด หาดสมิหลา
โทร. 08 2830 6201

พันธุ์ ซีฟู้ด (บุญเรียม)
แหลมสนอ่อน
โทร. 0 7431 1484

พาวีเลี่ยน
17 ถนนปละท่า
โทร. 0 7444 1850

ลัดดา
1 ถนนวิเชียรชม
โทร. 0 7431 3111

ลานดอกแก้ว
ถนนราชดำเนิน (ใกล้สวนเสรีสงขลา)
โทร. 0 7431 6226

สมิหลา ซี สปอร์ต
ถนนราชดำเนิน (ใกล้สระบัว)
โทร. 0 7432 7244-5

สมิหลา วิว ถนนราชดำเนิน
โทร. 08 2263 9840

สุจินดา ซีฟู้ด
ถนนราชดำเนิน
โทร. 0 7432 2744

เกาะยอ
โกเข่ง ซีฟู้ด
44 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยอ
โทร. 0 7445 0223

โกเหมี้ยง
1 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะยอ
โทร. 0 7445 0257

คุณจิต
หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยอ
โทร. 0 7445 0350

ชมจันทร์
5/4 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยอ
โทร. 0 7445 0435

น้ำเคียงดิน
59/2 หมู่ที่ 1 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลเกาะยอ
โทร. 0 7459 1747

พรทิพย์
หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยอ
โทร. 0 7445 0304

โพธิ์ทะเล
หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะยอ
โทร. 0 7445 0384-5

รายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยอ
โทร.0 7445 0490

ศักดิ์โภชนา
หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยอ
โทร. 0 7445 0289

ศิรดา
8/2 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลเกาะยอ
โทร. 0 7445 0235

สำเภาทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยอ
โทร. 0 7445 0520

อำเภอควนเนียง

บ้านนายช่าง
บ้านบางเหรียง ตำบลบางเหรียง
โทร. 08 1542 8469, 08 1766 4617

อำเภอเทพา

ครัวริมควน
หาดสะกอม ตำบลสะกอม
โทร. 08 0716 4204

อำเภอระโนด
พิกุลทอง
39 หมู่ที่ 4 ตำบลตะเครียะ
โทร. 08 1488 7729, 09 5524 6569

อำเภอหาดใหญ่

กระท่อมเดือนเพ็ญ
26 ถนนคลองเรียน 2 ซอย 4
โทร. 0 7423 3160

กันเอง
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3
โทร. 0 7424 6138

ข้าวต้มนายยาว
79 ถนนธรรมนูญวิถี
โทร. 0 7424 6208

ครัวทะเล
65/6 ถนนชีวอุทิศ
โทร. 0 7435 4972-3

คูเต่า
120/3 ถนนเพชรเกษม
โทร. 0 7425 2803

แคนตั้น สุกี้
ถนนจุติอุทิศ 4
โทร. 0 7423 8315

เจ๊เล็ก
190/3-4 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2
โทร. 0 7424 4466

เจ๊ะกา
884-886 ถนนกาญจนวนิช
โทร. 0 7436 5264 (อาหารอิสลาม)

ช่องเขา ซีฟู้ด
551 ถนนศุภสารรังสรรค์
โทร. 0 7424 4060

โชคดี แต่เตี้ยม
58/25 ถนนละม้ายสงเคราะห์ 1
โทร. 0 7423 4253

นเดย์
65 ถนนจุติอนุสรณ์
โทร. 0 7423 3650

ซามี่คิทเช่น
ถนนลพบุรีราเมศวร์ (ตรงข้ามโกลกค้าไม้)
โทร. 0 7434 8710 (อาหารอิสลาม)

ซุ่ยกี่
173 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3
โทร. 07424 3238

เซาะฮึ้ง
ถนนเพชรเกษม
โทร. 0 7424 4529

เดอะ ซีฟู้ด บาร์
217 ถนนศรีภูวนารถ
โทร. 09 1049 9938

เดอะ เบซิล เมดิเตอร์เรเนี่ยน
ถนนปุณณกัณฑ์ ซอย 2
โทร. 08 0540 1053, 08 1891 9321

ตำรับมุสลิม
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1
โทร. 0 7423 1865 (อาหารอิสลาม)

ทะเลไทย
ซีฟู้ด ถนนราษฎร์อุทิศ 1
โทร. 0 7435 9682

ไทย-มาเลเซีย
3/11-12 ถนนรัถการ
โทร. 0 7424 5623

นพเก้า
19/102 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 8
โทร. 0 7423 5196

นัดพบยูงทอง
ถนนธรรมนูญวิถี
โทร. 0 7424 5825

นิยมรส
ถนนธรรมนูญวิถี
โทร. 0 7424 4451

เนินขุมทอง
518/17 หมู่ที่ 3 ถนนหาดใหญ่-สนามบิน ตำบลควนลัง
โทร. 0 7425 1143

ในรู
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ซอย 1
โทร. 0 7423 7680

บะกุดเต๋ สูตร 1
ถนนชีวานุสสรณ์
โทร. 08 6597 9605, 08 1957 1729

บัวหลวง
ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 (หลังธนาคารแห่งประเทศไทย)

บ้านก้ามปู หาดใหญ่
22/4-5 ถนนละม้ายสงเคราะห์ (ใกล้โรงเรียนศรีนคร)
โทร. 08 7109 8777

บ้านป้าย้อย
131 ถนนกาญจนวนิช ซอย 5
โทร. 09 9146 3656

บนเขา
19/32 หมู่ที่ 6 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
โทร. 0 7421 1929

ป่ายาง
603/2 ถนนธรรมนูญวิถี
โทร. 0 7435 7737

ปิ่นทอง
167/19 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิช
โทร. 0 7422 059

ไพลิน สเต็กเฮาส์
18/3-4 ถนนศรีภูวนารถ
โทร. 0 7423 8562} 0 7423 3222

มะลิจัง
ซอยทุ่งเสา 2 (ก่อนถึงสถานีขนส่งหาดใหญ่)
โทร. 0 7423 0636 (อาหารญี่ปุ่น)

มังสวิรัติ
167/19 ถนนแสงศรี ซอย 6
โทร. 0 7435 1058

มารียา
ถนนเสน่หานุสรณ์
โทร. 0 7424 5194 (อาหารอิสลาม)

แม่ทิพย์
187/90 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3
โทร. 07424 4235, 0 7424 3369

เย็นจิตต์
136/4 ถนนธรรมนูญวิถี
โทร. 0 7435 7127

รสอีสาน
22/4-5 ถนนละม้ายสงเคราะห์
โทร. 0 7423 5616
มทาง
82/9-10 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1
โทร. 0 7436 8297

โลห์โภชนา
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2
โทร. 0 7424 6456

วอชิงตัน
130 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1
โทร. 0 7435 4100

ศรีตรัง
22/73 ถนนราษฎร์อุทิศ
โทร. 0 7436 2727

สมจิต โภชนา
58/25 ถนนละม้ายสงเคราะห์ ซอย 2
โทร. 0 7435 6324

สมิหลา ซีฟู้ด หาดใหญ่
173/3 ถนนแสงศรี ซอย 2
โทร. 0 7435 1353

สมิหลา ซี สปอร์ต (สาขาหาดใหญ่)
ถนนราษฎร์ยินดี
โทร. 0 7422 3416-7

สวนชื่นสุข
ถนนเพชรเกษม ซอย 27
โทร. 08 0718 6130

สวนสำราญ
143 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2
โทร. 0 7424 3660

สุมาตรา
55/1 ถนนรัถการ
โทร. 0 7424 6459

เสวย
167/1-3 ถนนราษฎร์อุทิศ
โทร. 0 7442 4559

แสงทอง โภชนา
66/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์
โทร. 0 7442 6201

แสงเทียน
7/34 ถนนจิระนคร
โทร. 0 7434 2281

หงษ์หยก
31/33-35 ถนนชีวานุสรณ์
โทร. 0 7424 5124-5

ไหหว้าเทียน
ถนนเสน่หานุสรณ์
โทร. 0 7424 3011

อาริส โภชนา
ถนนฉัยยากุลอุทิศ
โทร. 0 7434 8690

เอกลาบเป็ด
414 ถนนสัจกุล
โทร. 0 7436 3206, 089 677 4413

ฮามิ
6/17-18 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์
โทร. 0 7424 6263

ไฮดี สแน็ค สแน็ค
51 ถนนศุภสารรังสรรค์
โทร. 0 7424 4072

Share