เกาะมุก [ Muk Island]

เป็นเกาะขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันออกของเกาะเป็นที่ราบ มีหาดทรายยาวขาวละเอียด มีบ้านเรือนที่พักอาศัย โฮมสเตย์ รีสอร์ทไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาหน้าผาสูงชันจรดทะเล มีโถงถ้ำเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่น และเป็นที่ตั้งของถ้ำมรกต แหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand

Muk Island

Muk Island is a small island covers about 10 square kilometers. On the East of the island is a flat land with white sandy beach and accommodation and homestay in service. On the West is hills with high cliffs with grottos where swift birds live. It is the location of Tham Morakot, the attraction of Unseen Thailand.


โรงแรมที่พัก #เกาะมุก

แฟมิลี่ รีสอร์ท
123 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 89 868 1799, +66[0] 81 747 9117

Accommodation on Koh Mook
Family Resort
123 Tambon Koh Libong
Tel. +66 89 868 1799, +66 81 7479117.
หาดฝรั่ง บังกะโล
108 ม. 2 ต. เกาะลิบง
Tel.+66[0] 87 884 4785

Had Farang Bungalow
108 Moo 2 Tabmon Koh Libong
Tel. +66 87 884 4785.

เกาะมุก ชาลี บีช รีสอร์ท
164 ม.2 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 7520 3281 ,+66[0] 7521 7671-2
www.kohmookcharlieresort.com

Koh Mook Chalie Beach Resort
164 Moo 2 Tabmon Koh Libong
Tel. +66 7520 3281, +66 7521 7671-2.
www.kohmookcharlieresort.com

เกาะมุก โคโค่ ลอจด์
ม.2 ตงเกาะลิบง
www.kohmook-cocolodge.com

Koh Mook Coco Lodge
Moo 2 Tambon Koh Libong
www.kohmook-cocolodge.com

เกาะมุก การ์เดน
73/1 ม. 2 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 7521 1372 ,+66[0] 81 748 3849

Koh Mook Garden
73/1 Moo 2 T. Koh Libong
Tel. +66 7521 1372, +66 81 748 3849.

เกาะมุก รีสอร์ท
123/1 ม. 2 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 7521 4441, +66[0] 7520 3303
www.kohmookresort.com

Koh Mook Resort
123/1 Moo 2 T. Koh Libong
Tel. +66 7521 4441, +66 7520 3303.

เกาะมุกรับเบอร์ทรี รีสอร์ท
185 ม.2 ต.เกาะลิบง
www.kohmookrubertree.com

Koh Mook Rubber Tree Resort
185 Moo 2 T. Koh Libong
www.kohmookrubbertree.com

เกาะมุก สิวาลัย บีช รีสอร์ท
211/1 ม.21 ตงเกาะลิบง
Tel.+66[0] 7521 4865, +66[0] 89 723 3355
www.kohmooksivalai.com

Koh Mook Sivalai Beach Resort
211/1 Moo 21 Tambon Koh Libong
Tel. +66 7521 4865, +66 89 723 3355.
www.kohmooksivalai.com

สวัสดี รีสอร์ท
62/2 ม.2 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 7520 7963, +66[0] 86 267 0054

Sawasdee Resort
62/2 Moo 2 Tambon Koh Libong
Tel. +66 7520 7963, +66 89 267 0054.

เกาะมุก เนเจอร์ บีช รีสอร์ท
111 ม.2 ต.เกาะลิบง
Tel.+66[0] 81 894 6939
www.natureresortsgvoup.com

Koh Mook Nature Beach Resort
111 Moo 2 Tambon Koh Libong
Tel. +66 81 894 6939.