อำเภอควนเนียง Khuanniang | สีสันสงขลา


อำเภอควนเนียง
หาดปากบางภูมี อยู่หมู่ที่ ๓ บ้านปากบางภูมี ตำบลรัตภูมิ เป็นชายหาดริมทะเลสาบสงขลา จุดสิ้นสุดของสายน้ำคลองภูมิ ซึ่งเป็นคลองที่ไหลมาจากทิวเขาในเขตอำเภอรัตภูมิ มาบรรจบกับทะเลสาบบริเวณนี้ ทำให้ชายหาดปากบางภูมีอุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ สังเกตได้จากสีของทรายบริเวณหาดจะเป็นสีน้ำตาลแดง จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเล มีปลาประจำถิ่น เช่น ปลาท่องเที่ยว ปลาหัวอ่อน และปลากระบอก ชายหาดแห่งนี้มีความสงบและเป็นธรรมชาติสูง เพราะไม่มีทั้งที่พักและร้านอาหารให้บริการ สามารถเตรียมอาหารมานั่งปิกนิกรับลมเย็นริมทะเลได้ ตลอดแนวหาดมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นและเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดูนก

การเดินทาง
จากตัวอำเภอควนเนียง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๓ ประมาณ ๖กิโลเมตร ถึงชายหาด