หลาดใต้โหนต Tainod Market 带弄市场

หลาดใต้โหนต Tainod Market 带弄市场


หลาดใต้โหนด เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ มีการแสดงดนตรีของวงพื้นบ้าน มีร้านกาแฟ และอาหารท้องถิ่น ของกินของฝากหลากหลาย มีงานฝีมือที่คนเฒ่าคนแก่ทำมาขายเช่นไม่กวาด กระบวย กระเป๋า เสื่อ และอื่นๆอีกมากมาย ที่จอดรถสะดวกสบาย