หลาดชุมชนสวนไฝ่ขวัญใจ Suan Phai Kwanchai Community Market 轩派宽窄社区市场

หลาดชุมชนสวนไฝ่ขวัญใจ

Suan Phai Kwanchai

Community Market

轩派宽窄社区市场


ตลาดนัดเสาร์​​ ที่เป็นบรรยากาศ​ล้อมรอบด้วยต้นไผ่และมีสระบัวด้านใน​ อากาศ​ร่มรื่นเดินสบายๆ​ มาถ่ายรูป​ กินบรรยากาศ​ป่าไผ่