สีสันสงขลา | Colorful Songkhla | 宋卡色彩

两边海土地   魅力古老城   长部族历史    继承泰国传统文化方式

แผ่นดินสองทะเล เสน่ห์เมืองเก่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย

MAPS GUIDE : TRAVEL | DIRECTORY
https://www.mapsguide.info

ข้อมูล, ข่าวสาร,สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
Offline&Online | Digital Economy
สื่ อ ต ล า ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว สินค้าผลิตภัณฑ์ นวัตวิถี ประเพณีวัฒนธรรม นำไปสู่ความโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจ และทำให้เกิดการกระตุ้นดึงดูดนักท่องเทียวเข้าไปในจังหวัดนั้นๆอย่างต่อเนื่อง
การจัดเก็บข้อมูลออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ดิจิทัลมีเดีย เรื่องราวที่สื่อความหมายการท่องเที่ยวสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลากหลายภาษาก็จะช่วยนำพาสู่สื่อความหมายให้เข้าใจได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่าง ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยนำสัญลักษณ์ QR Code, URL @Ling เป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลเรื่องราว/ จีพีเอส(GPS)กำหนดพิกัดต่ำแหน่งสถานที่เสันทาง Street View ในGoogle Maps / ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Net Work f Like, Facebook, Googleplus + Share ที่รองรับระบบ IOS/Android ผ่านระบบ webmaster


สื่อสิ่งพิมพ์ Guide maps, Travel Directory, Smart card โดยมีสัญลักษณ์ QR Code /URL @Ling / GPS ใช้ทั้งระบบOnline&Offline
การจัดทำระบบสื่อประชาสัมพันธ์แบรนเนอโฆษณาในเวบไซน์และตลาดอี-มาร์เก็ตติ้ง (e-marketing) ตลาดออนไลน์ที่เชื่อมโยงเข้าถึงกลุ่มป้าหมายได้ทันทีแค่กลแชร์ ส่งเฟส,เพจ,ไลน์ องค์กร, ชุมชนท่องเที่ยว หรือ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
จัดทำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)


หนังสือในรูปแบบดิจิทัลประกอบด้วยข้อความเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว การออกแบบกราฟฟิกดีไซน์โดยใช้สัญลักษณ์ QR Code, URL, ลิงค์เชื่อมต่อในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network ที่รองรับระบบ (IOS/Android)


การทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรีวิว คริปวีดีโอ สปอทโฆษณาประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์บทสัมภาษณ์สกุ๊ปพิเศษ เชิญชวนแนะนำผลิตภัณฑ์ สถานที่แหล่งท่องเที่ยว ภาพประกอบที่ได้จัดถ่ายทำขึ้นมาใหม่ มุมภาพต่างๆที่ดูทันสมัยเป็นปัจจุบันรวมทั้งภาพประกอบมุมสูงที่มีความละเอียดคมชัด
จัดเก็บข้อมูล ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ ดิจิทัลมีเดีย เรื่องราวที่สื่อความหมายการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว และชุมชน นวัตวิถีผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป โดยนำสัญลักษณ์ QR Code / URL @Ling /GPS/ ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Net Work Facebook, Googleplus + Share ที่รองรับระบบ IOS/Android ผ่านระบบ webmaster โดยดำเนินการติดตั้งบนพื้นที่เว็ปไซต์ mapsguide.info เป็นผู้ดูแลได้ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในยุคไทยแลนด์4.0

รูปภาพของ สีสันสงขลา