สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ‬ [Golden Scale Dragon Spine Beach]

เกร็ดทองคำ

Golden Scale Dragon Spine Beach,

Ban Ruangthong Yong Setar
#สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ บ้านรวงทอง หยงสตาร์

1

สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ

ตื่นตาเร้าใจ..! หาดสันหลังมังกรเหลือง กันพักใหญ่ได้เวลาเดินทางต่อออกไปกลางทะเลใช้เวลาอีกประมาณ 20 นาที

ก็ถึงเขตพื้นที่หมู่ 4 บ้านรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน

เกิดปรากฎการณ์สันหาดเปลือกหอยสีเหลืองทองผ่องอร่ามแนวยาวคตเคี้ยวประมาณ 3 กิโลเมตร

คล้ายตัวมังกรโผล้ขึ้นมากลางทะเล เป็นความมหัศจรรย์ทางทะเลอันดามันใต้ของจังหวัดตรัง-สตูลอีกแห่ง

สันหลังมังกรทอง
Golden Scale Dragon Spine Beach

After be amazed with Yellow Dragon Spine Beach, it’s time to proceed for 20 minutes in the sea to

Moo 4 Ban Ruang Thong, Tambon Tha Kham, Palien District. A phenomenon of 3 KM shell beach

looks like a dragon in the sea. It is another amazing Andaman Sea of Trang and Satun Provinces.

#หยงสตาร์ [ตันหยงสตาร์/ปะลันตา]

Yong Star

*หยงสตาร์แหลมที่ยืนออกไปในทะเลอันดามันเส้นทางมุ่งสู่แดนมังกร

พื้นที่บริเวณด้านหน้าเป็นเวิ้งอ่าวมีท่าเทียบเรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆ

และเคยเป็นท่าเรือค้าขายต่างประเทศชายฝั่งตะวันตก เช่นสิงคโปร์ ปีนัง ในคาบสมุทรมลายู

เป็นเมืองท่าโบราณประวัติศาสตร์ยุคก่อนเก่าเรื่องราวเมื่อหลายร้อยปี บรรยากาศที่นี่..ช่างร่มรื่นน่าชื่นชม

ดูธรรมชาติฝูงนกทะเล,นกกระยาง เยื่องย่างหาปลา จุดชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หยงสตาร์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน

ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ห่างจากตัวอำเภอ 3 กม. และห่างจากตัวจังหวัด 51 กม.

“หยงสตาร์” แหล่งเรียนรู้ศึกษา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ประวัติศาสตร์ยาวนาน สถานที่ท่องเที่ยวพัฒนา ผลิตสินค้าชั้นนำ

วัฒนธรรมยังรักษา กระโจมไฟสูงสง่า ตันหยงสตาร์เมืองท่าโบราณ

Yong Star

Yong Star is a cape in Andaman Sea, a route to Dragon Land. The front area is a bay with pier to

take boat to islands. It was a trading port to Singapore and Penang in some hundreds years ago.

The place offers nice atmosphere to see wild birds and sunset view. Yong Star comprised of 4

villages in the area of Tabmon Tha Kham, Palien District, Trang. It is about 3 KM from its district

office and 51 KM from the province.

Yong Star, a source of knowledge, local wisdom, long history, developed attraction, first class

product, maintaining culture, high lighthouse, ancient port town.

 

จุด  A  : ศาลากลางจังหวัดตรัง
จุด B : แหลมหยงสตาร์