สันหลังมังกรหยก ‬[Jade Dragon Spine Beach]

สันหลังมังกรหยกJade Dragon Spine Beach

,Koh Sukorn Palien
#สันหลังมังกรหยก เกาะสุกร ปะเหลียน

สันหลังมังกร

 

#สันหลังมังกรหยก

พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเสียมไหม ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างทรายปนเปลือกหอย

และดินโคลอน ปรากฏเป็นสันเป็นแนวยาว คตเคี้ยว วกวนกระทบแสงสาดส่องล่องมังกรหยกเขียวมีความยาวราวๆ 3.2 กิโลเมตร

Jade Dragon Spine Beach

Located in Moo 1 Ban Siammai Tambon Koh Sukorn, Palien District, it is the well mixure of sand,

shells, and mud that come out in 3.2 KM long beach looks like a jade dragon.

ทะเลแหวก

 

 

 

 

 

ทะเลแหวก

ทะเลแหวก

 

จุด A : ศาลากลางจังหวัดตรัง
จุด ฺB : ท่าเรือ แหลมหยงสตาร์
จุด ฺC : ท่าเรือ แหลมตะเสะ

Share