สันหลังมังกรดำ‬ [Black Dragon Spine Beach]

Black Dragon Spine Beach
#สันหลังมังกรดำ


12247750_1586525448274858_7438235373874718188_o

#สันหลังมังกรหินทองคำ เกาะลิดี หมู่เกาะเภตรา

Golden Stone Dragon Spine Beach, Koh Lidi, Petra Islands.

ทะเลแหวกทะเลแหวกสตูล

Share