ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 他昌社区企业经济复苏师范中心

B2. ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ
他昌社区企业经济复苏师范中心


นางมาลี พันธ์วงค์
36 ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โทร 089-9781044
ไลน์ 089-9781044
เฟช มาลี หนูคง สุวรรณรัตน์
ผลิตภัณฑ์ ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ กระจู โฮมสเตย์

ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ขนมพื้นบ้าน(คุณที)
กิจกรรม การสีข้าแบบโบราณ การสาธิตทำผ้ามัดย้อม สาธิตสานเสื่อกระจูด สาธิตทำขนมพื้นบ้าน
ท่องเที่ยวเกษตร