ศาลหลักเมือง พัทลุง

ศาลหลักเมือง พัทลุง


สักการะ ไหว้พระ, ขอพร, เพื่อความเป็นสิริมงคล
ศาลหลักเมืองพัทลุงตั้งอยู่บริเวณวัดควนปรง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง

และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอดีต ที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อย้ายจากศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

โดยเริ่มก่อสร้างวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ซึ่ง อยู่บริเวณเนินสูง สวยงาม เส้นทางคมนาคมสะดวก ด้านบนเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เห็นบรรยากาศตัวเมืองพัทลุงจากไกลๆ

มุมสูงที่มีเขาอกทะลุเคียงคู่