วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี Krajee Wannee Handicraft Community Enterprise 万妮克拉约德手工艺品社区企业

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี

Krajee Wannee Handicraft

Community Enterprise

万妮克拉约德手工艺品社区企业


มนัทพงค์ เซ่งฮวด
152 ม.10 ต.พนางค์ตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โทร.087-7609879, 074-610415
อีเมล.varnicraft@gmail.com
Line.varni2529
เฟส.varnicraft
ผลิตภัณฑ์ งานจักรสานกระจูด
กิจกรรม โฮมสเตย์ เวิคชอป เรียนรู้วิถีชุมชนงานจักสาน
แหล่งท่องเที่ยว หัตถกรรมกระจูดวรรณี