วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นกระจูด 克拉约德社区企业

B3. วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นกระจูด
克拉约德社区企业


นายศุภกฤต จันทรเสน
139 ม.2 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โทร. 087-9695331
อีเมล bantoonkrajud@hotmail.com
ไลน์ 087-9695331
เฟช-ศุภกฤต จันทรเสน บ้านต้นกระจูด บี.ที.เค
ผลิตภัณฑ์ กระจูด
กิจกรรม ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด
ชมธรรมชาติกลางทะเลน้อย
แหล่งท่องเที่ยว
ทะเลน้อย
ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมกระจูด
จุดชมวิวพร้อมสักการะหลวงปู่ทวด
เยี่ยมชมธรรมชาติ บัวแดง ควายน้ำ นกนาๆพันธ์
โปรแกรมทัวร์ 1 วัน
ล่องเรือชมธรรมชาติในทะเลน้อย
วิถีชุมชนการสานเสื่อกระจูด
ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด