วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ(โรงฟาง) Housewife Community Enterprise Plai Ruam Chai Ruam Farmers (Fang Rong) 农业家庭主妇集团社区企业 (稻草)

B1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ(โรงฟาง)
B1. Housewife Community Enterprise Plai Ruam Chai Ruam Farmers (Fang Rong)
农业家庭主妇集团社区企业 (稻草)


นางนันธนาธิป รักษ์แก้ว
221 ม.9 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โทร.089-4681446 / 087-0309566
ไลน์ 089-4681446
เฟชบุ๊ค จู่เจี้ยน
ผลิตภัณฑ์ แปรรูปกระจูดทุกชนิด
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ เกี่ยวกับหัตถกรรมกระจูด
ไปลงเรือแลควายน้ำ ไปเที่ยวสะพานเฉลิมพระเกียรติ ไปทะเลบัว ดูชนนกนาๆชนิด ไปดูการทำปลาดุกร้าGI
โปรแกรม 1 วัน มาถึงกลุ่มชมผลิตภัณฑ์กระจูดเสร็จ ไปลงเรือดูทะเลล้านบัว ไปดูควายน้ำ ขึ้นเรือไปเที่ยวศูนย์วิจัยพันธ์สัตว์น้ำ ต่อไปด้วยดูวิถีคนเลน้อย เยี่ยมชมของฝาก ของที่ระลึก( แล้วแต่ไปไหนก่อนหลัง)