วิถีชุมชนคนเกษตร Way of the Agricultural Community. 农业社区的生活方式

วิถีชุมชนคนเกษตร Way of the Agricultural Community. 农业社区的生活方式


นายสหจร ชุมราช
212 ม.7 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โทร.091-8479299
อีเมล chaiyamancha@email.com
Line.0918479299
เฟชบุ๊ค ปรัญญาฉีกกฎ สานบินแสง เหยียบเวลาสร้างป่าร่ามยาว
กล้าไม้ เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ ใบไม้ สมุนไพร จักสาน เครื่องแกง ผักพื้นบ้าน
ธนาคารต้นไม้ วิชาต้องไม่พาตาย ตลาดชุมชม เปิดทุกเสาร์-อาทิตย์
สานการเรียนรู้ พันธุ์กรรมพืชตำบลลำสินธุ์
ชมสวน ส่องนก เดินชม คลองบ้านขาม สอนงานจักสาน