วั ด จ ะ ทิ้ ง พ ร ะ


วั ด จ ะ ทิ้ ง พ ร ะ
อยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลจะทิ้งพระ เดิมเรียกว่า “วัดสทิงพระ” สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๕๔๒ โบราณสถานภายในวัดเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัย เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ สูง ๒๐ เมตร หอระฆังโบราณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติที่ยังสมบูรณ์มาก ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี วัดจะมีงานสมโภชพระพุทธไสยาสน์ และพระเจดีย์
การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ส้นทางไปอำเภอระโนด ประมาณ ๕๐๐ เมตร ทางเข้าวัดอยู่ริมถนนทางซ้ายมือ

ห า ด ส ทิ ง พ ร ะ [หาดมหาราช]
อยู่ตำบลจะทิ้งพระ เป็นชายทะเลที่อยู่ในเขตตัวอำเภอสทิงพระ ชายหาดยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร ริมหาดเป็นป่าสนทะเลร่มรื่น มีบรรยากาศเงียบสงบ มีที่พักและร้านอาหารเปิดให้บริการตลอดแนวหาด
ก า ร เ ดิ น ท า ง
จากตัวอำเภอสทิงพระ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ถึงสี่แยกกลางตัวอำเภอให้เลี้ยวขวาและตรงไป ๕๐๐ เมตร ถึงชายหาด
อุทยานนกน้ำคูขุด (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา) อยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลคูขุด เป็นบึงน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา ครอบคุลมพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง เพราะมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์จึงมีนกหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ที่นี่ ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับดูนก อยู่ระหว่างเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี บริเวณที่ทำการอุทยานฯมีเรือบริการนำชมนก ค่าบริการชั่วโมงละ ๓๐๐-๕๐๐ บาท เรือนั่งได้ ๖-๗ คน มีบ้านพักและร้านอาหารให้บริการ สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา โทร. ๐๘ ๕๐๗๙ ๒๔๕๖
ร ถ ย น ต์
จากตัวอำเภอสทิงพระ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางไปตัวเมืองสงขลาประมาณ ๖๐๐ เมตร มีทางแยกให้เลี้ยวขวาเข้าไป ๓ กิโลเมตร ระยะทางจากตัวอำเภอ ๔ กิโลเมตร
ร ถ ป ร ะ จ ำ ท า ง
สายนครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ หรือ ระโนด-หาดใหญ่ ลงหน้าที่ว่าการอำเภอสทิงพระ และต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าไปอุทยานฯ

วั ด พ ร ะ ร า ช ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น [วัดพะโคะ]
อยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมพล เป็นวัดจำพรรษาของ “สมเด็จพะโคะ” หรือ “หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” ซึ่งประชาชนเคารพนับถือมาก เล่ากันว่า วันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาทางฝั่ง เห็นสมเด็จพะโคะเดินอยู่ มีลักษณะแปลกกว่าคนทั้งหลายจึงใคร่จะลองดี โจรสลัดจอดเรือและจับสมเด็จพะโคะไป เมื่อเรือแล่นมาได้สักครู่เกิดเหตุเรือแล่นต่อไม่ได้ ต้องจอดเรือกลางทะเลอยู่หลายวัน จนน้ำจืดที่ใช้บนเรือหมด โจรสลัดเดือดร้อนมาก สมเด็จพะโคะสงสาร จึงใช้เท้าซ้ายแช่ลงไปในน้ำทะเลเกิดเป็นประกายโชติช่วง น้ำทะเลได้กลายเป็นน้ำจืด โจรสลัดจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ขอขมา และนำสมเด็จพะโคะขึ้นฝั่ง ตั้งแต่นั้นมาประชาชนจึงพากันไปกราบไหว้ ภายในบริเวณวัดมีสิ่งสำคัญ คือ พระมาลิกเจดีย์ สถาปัตยกรรมภายใต้แบบลังกา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวิหารพระพุทธรูปปางไสยาสน์ “ พระโคตมะ” ซึ่งเป็นฝีมือช่างชาวท้องถิ่น รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์พะโคะ ซึ่งมีเรื่องราวประวัติของหลวงปู่ทวดและอัฐบริขารของท่านให้ประชาชนได้สักการบูชา และจัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น เครื่องทองเหลือง เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ
ก า ร เ ดิ น ท า ง
จากตัวอำเภอสทิงพระ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางไปอำเภอระโนด ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๑๐ มีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป ๓ กิโลเมตร ตัววัดตั้งอยู่บนยอดเขาเล็ก ๆ มีทางรถยนต์ขึ้นไปถึง และมีทางเดินเป็นบันไดนาคขึ้นสู่ตัววัดเช่นกัน ระยะทางจากตัวอำเภอ ๑๗ กิโลเมตร

อำเภอสทิงพระ
วัดจะทิ้งพระ อยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลจะทิ้งพระ เดิมเรียกว่า “วัดสทิงพระ” สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๕๔๒ โบราณสถานภายในวัดเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัย เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ สูง ๒๐ เมตร หอระฆังโบราณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติที่ยังสมบูรณ์มาก ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี วัดจะมีงานสมโภชพระพุทธไสยาสน์ และพระเจดีย์
การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ส้นทางไปอำเภอระโนด ประมาณ ๕๐๐ เมตร ทางเข้าวัดอยู่ริมถนนทางซ้ายมือ

Sathing Phra District
Wat Ja Thing Phra is located at Moo 4, Ja Thing Phra Sub-district, which was originally called “Sathing Phra Temple”, built in 1542 BC. The ancient building in the temple is Srivijaya period art, such as Chedi Phra Mahathat, 20 meters height, the Ancient Bell Tower, and the reclining Buddha Statue. Within chapel, there are murals telling the story of the Buddhism History that is still very perfect condition. In the day of the 1st lunar month of the year, every year, the temple will have a celebration of the Reclining Buddha and the pagoda.

Traveling from Sathing Phra District Office by taking Highway No. 408 on the way to Ranot district, about 500 meters. The entrance of the temple is on the left-hand side.
Sathing Phra Beach or Maharaj Beach located in Ja Thing Phra Sub-district where a beach in Sathing Phra district is. The beach is about 3 kilometers long with pine trees along and has a quiet atmosphere. There are accommodations and restaurants open along the beach.

Traveling from Sathing Phra District by taking Highway No. 408 to the intersection of Klang District, then turn right and go straight for 500 meters to the beach.

Khu Kut Water Bird Park (Hunting Area prohibited, Songkhla Lake), located on Moo 4, Khu Khut Sub-district, is a lake which is part of Songkhla Lake covering the area of Songkhla and Phatthalung. Because, it has an abundant ecosystem, so many birds live here. The suitable time for bird watching between December – March every year. The park office area has a service boat to watch birds. Service charge 300-500 baht per hour. Boat seats can be 6-7 people. There are accommodations and restaurants available. For more information, please contact Songkhla Lake Hunting Area Prohibition Office, Tel. 085-0792456
Traveling by car from Sathing Phra District taking Highway No. 408, the route to Songkhla Downtown, about 600 meters. There is a junction to turn right into 3 kilometers. The distance from the district is 4 kilometers.
Traveling by bus from Nakhon Si Thammarat-Hat Yai or Ranot-Hat Yai will be the end of the route at the Sathing Phra District Office, and then taking a motorcycle service to go to the park.

The Royal Temple Enshrined or Wat Phako is located at Moo 6, Chumpon Sub-district, is a temple of “Somdej Phako” or “Luang Pho Thuad stepped on the fresh sea water” which many respected people say that one day a pirate sailed along the shore saw Somdej Phako walking looks weird than all of them, so they wanted to prove something. Pirates moored and captured Somdej Phako. When the ship had sailed for a moment, the ship could not sailed anymore. They had to park on the sea for several days until the fresh water used on the ship runs out. Pirates were very in trouble. Somdej Phako felt compassion on them, then he used the left foot to soak into the sea and sparkled. The sea became fresh water. The pirates worshiped and asked him for forgiveness, and took him to shore up. Since then, the people went to pray for homage. Within the temple area, there is an important thing: Phra Malik Chedi, the architecture of Lanka that is enshrined the Buddha’s relics. And, the Building of the Reclining Buddha Image “Phra Kotama”, which is a local craftsman including Phako Museum which has the the history of Luang Phu Thuad, and his equipment for people to worship. Inside the building has the exhibition of various antiques, such as brass and tile accessories etc.
Traveling from Sathing Phra district by using Highway No. 408 to Ranot district; the main kilometer 110, there is a junction. Then, turn left into 3 kilometers, the temple is on the hill. And, there is a street for a car and walkway that is the Naga staircase to the temple as well. The distance from the district is 17 kilometers

Sathing Phra省 (อำเภอสทิงพระ)
Ja-Ting-Pra寺庙位于在4村号,Ja-Ting-Pra区, 最初被称为“sathing Phra寺庙” 建于公元999年,寺庙里的考古遗址是当代艺术,如大佛塔20米,古老的钟楼,卧佛寺,里面有一个心理形象。佛教的故事是非常完整的。在每年的六月,寺庙将有卧佛和佛塔的仪式。
从Sathing Phra区办公室出发 使用408号公路前往Ranot区大约500米。寺庙的入口位于道路的左侧。
Sathing Phra海滩
sathing Phra海滩,或玛哈勒海滩,村里会留下一个和尚,海的人,位于singha区,长约3公里的海滩上的森林。有一个宁静的气氛。在海滩上提供住宿和餐厅。
从Sathing Phra区出发 沿408号公路前往中区的交叉路口,右转直行500米即可到达海滩。

Ku-Kood 水鸟公园 (อุทยานนกน้ำคูขุด)
Ku-Kood 水鸟公园 (宋卡湖野生动物保护区)在Ku-Kood区,4村号的,这是宋卡湖的一部分。宋卡和博他仑府因为有丰富的生态系统,这里有很多鸟类。观鸟的好时机是每年的十三月到十二月,公园办公区设有观鸟服务船。 服务费每小时300-500泰铢。船可容纳6-7人。有房屋和餐厅,有关更多信息,请联系 宋卡湖狩猎区办公室,电话:08-5079-2456。
从Sathing Phra区开车 沿着通往宋卡市中心的408号公路,大约600米。有一个交叉路口,右转3公里。距离该区4公里。
公共汽车:罗坤到合艾或RaNot到合艾,在Sating-Pra办公区下车,然后转乘摩托车进入公园。

皇家寺庙(皇家寺庙供奉) (วัดพระราชประดิษฐาน)
皇家寺庙或者“Pa-Koh寺庙” 在Chumpol区,6村号,是“帕科陛下” 或者“Luang Pho Thuad踩到了新鲜的海水”的雨季期间留在佛寺地方,这是一个非常受尊敬的人告诉我,有一天,一个海盗航行到海岸,看到国王走在一个更奇怪的人。他们想试试。海盗把船停下来,抓住了国王。当船航行了一段时间,船无法继续航行。船停在海中几天直到船上的淡水用完了。海盗很麻烦。他用左脚浸在水里。海水变成了淡水,海水变成了淡水。因此,海盗们产生了一种信仰,尊重和宽恕,并把他带上岸。从那时起,人们都去崇拜。在寺庙里,重要的是在斯里兰卡风格的佛塔。遗址和卧佛寺“佛”是当地的工匠和博物馆。这是一个伟大的故事,你的曾祖父和他周围的人提供的崇拜和显示的古董如机器。黄色瓷砖,等等。
从Sathing Phra区出发 使用408号公路到Ranot区 到主要公里110,有一个交叉路口,左转3公里。 还有通往纳迦楼梯到寺庙的走道 距离区17公里。