วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน


วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน

อยู่ถนนเพชรเกษม หลังตลาดหาดใหญ่ใน ใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาว ๓๕ เมตร สูง ๑๕ เมตร นามว่า “พระพุทธมหัตตมังคล” นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนิยมมาสักการะ ภายในบริเวณวัด มีศาลาไม้เก่าแก่สวยงาม หน้าบันประดับปูนปั้นรูปเทพพนม นอกจากนี้ มีเรือปูนปั้นจำลอง พญานาค ๗ เศียร ภายในลำเรือประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยในซุ้มสวยงาม

Hat Yai District
Wat Mahatha Mangkalaram or Hat Yai Nai Temple is on Phetkasem Road behind Hat Yai Nai market nearby U-Tapao Bridge. In the temple, there is a large reclining Buddha image that is enshrined, with 35 meters length, 15 meters height, named “Phra Mahathata Mongkol”. Both Thai and foreign tourists always come to worship. Within the temple area, there is a beautiful old wooden pavilion, and the stucco-shaped gable. In addition, there is a stucco boat model, 7 Head Naga. In The boat is enshrined the beautiful Buddha Statue.

合艾 (อำเภอหาดใหญ่)
Mahathamangkalaram寺庙 (วัดมหัตตมังคลาราม)
Mahathamangkalaram寺庙,或者“内合艾寺庙” 位于Petchakasem路在合艾市场附近的运河乌塔堡桥。在一个大的卧佛寺,长35米高十五米,被称为“Mahathamangkalaram佛”。泰国和外国游客都喜欢来崇拜在寺庙。有一个美丽的老木亭前装饰灰泥。从这一刻起,有一个模拟的灰泥船“蛇”七头。在船上,船上有一个美丽的正面佛像。
———————————————————————————————————-

Share