วัดทรายขาว | ปัตตานี


 

วัดทรายขาว

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

            จัดเป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากมาก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2300   มีพระอุโบสถทรงกลมยอดแหลม  ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง  อีกทั้งมีเจดีย์พระครูธรรมกิจโกศล (พ่อท่านนอง ธมฺมภูโต) อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระเถระที่มีจริยวัตรงดงามเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม มากด้วยบารมี สมถะเรียบง่าย  เหนือสิ่งอื่นใดเรือพระวัดทรายขาวยังขึ้นชื่อถึงลวดลายอันวิจิตร ที่ถูกกล่าวขานถึงความงามมาอย่างยาวนาน

Wat Sai Khao.

Sai Khao Sub-district, Khok Pho District, Pattani Province


It is a very beautiful temple built in 2300 BE with a round peaked chapel, ornately decorated. There is also a Phrakhru Thammakitkosol Chedi  (Por Than Nong Tham Phuto), a former abbot who had beautiful principles, ethics, and fully Brahma Viharn. He was very prestigious and simple. Moreover, Wat Sai Khao traditional temple boat is also well-known for its exquisite designs for a long time.