วนอุทยานน้ำตกบริพัตร Boripat Waterfall


วนอุทยานน้ำตกบริพัตร Boripat Waterfall
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีต้นน้ำมาจากทิวเขาบรรทัด เดิมชื่อว่า “น้ำตกคลองลำเรียน” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์
วรพินิต ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นได้เสด็จมาทรงพักผ่อนที่น้ำตก และทรงจารึกพระนามไว้ที่หน้าผาของน้ำตกว่า “บริพัตร” น้ำตกคลองลำเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “น้ำตกบริพัตร” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา น้ำตกมีทั้งหมด ๗ ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เหมาะกับการลงเล่นน้ำ มีร้านอาหารและห้องน้ำให้บริการ
การเดินทาง จากตัวอำเภอรัตภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ เส้นทางไปจังหวัดสตูล ระหว่างกิโลเมตรที่ ๓๕-๓๖ มีทางแยกให้เลี้ยวซ้าย และตรงไป ๘๐๐ เมตร ถึงตัวน้ำตก ระยะทางจากตัวอำเภอ ๒๓ กิโลเมตร