ชื่อบ้านที่เก็บข้อมูล : นายชลิต – นางจิราภรณ์ กัมพลาวลี (ร้านแสงอรุณ)
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๑-๗ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
ร้านแสงอรุณ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑-๗ ถนนนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ เมื่ออดีตร้านแสงอรุณยังไม่ได้ทาสีรอบตัวบ้านโดยสีเดิมเป็นสีไม้ประตูธรรมดา และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้านแสงอรุณได้ทาสีรอบตัวบ้านที่เป็นลักษณะเด่นชัดและเป็นสีที่มีสีสัน ด้วยความที่ร้านแสงอรุณมีลักษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก ปัจจุบันร้านแสงอรุณเป็นร้านขายของชำ อยู่ติดกับธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
นางจิราภรณ์ กัมพลาวลี
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร ร้านแสงอรุณ อายุการก่อสร้าง ๗๐ ปี ปีที่สร้าง ๒๔๙๔
แรงงานก่อสร้าง : จ้างช่าง
รูปแบบบ้าน : เรือนแถว
รูปแบบหลังคาประธาน : ปั้นหยา
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๒ ชั้น
การยกใต้ถุน : สร้างติดพื้น
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : ติดถนนใหญ่
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ถนน)
การปรับปรุงซ่อมแซม : ทาสี
การปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางจิราภรณ์ กัมพลาวลี อายุ ๗๓ ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑-๗ ถนนนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ อยู่ติดกับธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง
โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๑๓๓๕๖