ร้านง้วนเซ้งโอสถ

ชื่อบ้านที่เก็บข้อมูล : นายไกวัลย์ อังศุธนสมบัติ (ร้านง้วนเซ้งโอสถ)
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๑๙ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
ร้านง้วนเซ้งโอสถ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๙ ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ ร้านง้วนเซ็งโอสถได้ประสบกับเพลิงไหม้และได้รับความเสียหาย หลังจากนั้นร้านง้วนเซ้งโอสถได้ทำการซ่อมแซมบำรุงส่วนที่ชำรุด ปัจจุบันร้านง้วนเซ้งโอสถเป็นร้านขายยาสมุนไพรจีนที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเทศบาลเมืองพัทลุง
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
นายไกวัลย์ อังศุธนสมบัติ
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร ร้านง้วนเซ้งโอสถ อายุการก่อสร้าง ๗๐ ปี ปีที่สร้าง ๒๔๙๕
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : จั่วทรงไทย
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๒ ชั้น
การยกใต้ถุน : สร้างติดพื้น
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : ติดถนนใหญ่
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ถนน)
การปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ. ๒๔๙๔
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นายไกวัลย์ อังศุธนสมบัติ อายุ ๗๓ ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙ ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๑๕๖๗๕