นางน้อม เพชรโชติ
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๕ บ้านนอก ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสินสอดของนางน้อม เพชรโชติ ก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๔ ได้อาศัยอยู่กับสามี และลูกๆ ต่อมาสามีได้เสียชีวิต ลูกๆก็ได้แยกย้ายกันไปมีครอบครัวบ้างก็ออกไปทำงานนอกบ้าน แต่บ้านหลังนี้ก็ยังคงอยู่สภาพเดิม มีเฉพาะเปลี่ยนหลังคาบ้าน เพราะแต่ก่อนใช้หลังคาแบบกระเบื้องดินของสมัยโบราณ เมื่อมีการชำรุดก็ยากที่จะซ่อมแซม จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ครอบครองและอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
นางน้อม เพชรโชติ
นางวารี จันทร์ดำ
นายวิทสุท จันทร์ดำ
นางสาวอรณัส เพชรโชติ
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร บ้านพักอาศัย อายุการก่อสร้าง ๗๐ ปี ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๑ ปี งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
แรงงานก่อสร้าง : เพื่อนร่วมลงแรง
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : จั่วเตี้ย
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๑ ชั้น
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุนสูงและใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : ติดถนนซอย
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ตรอกซอย)
การปรับปรุงซ่อมแซม
ลักษณะการปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางวารี จันทร์ดำ อายุ ๕๙ ปี
ที่อยู่ ๘๔ หมู่ ๕ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง