มณี เจริญผล
มณี เจริญผล
นางมณี เจริญผล
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๕ บ้านนอก ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
บ้านหลังดังกล่าวเป็นของบิดามารดาของนางมณี เจริญผล ก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๔ โดยไม่มีค่าจ้างซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของญาติพี่น้อง ซึ่งเมื่อทั้งสองเสียชีวิตบ้านหลังนี้จึงตกทอดเป็นของนางมณี เจริญผล ปัจจุบันได้อาศัยอยู่กับลูก สภาพบ้านอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มีการปรับปรุงอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นฟากพื้น ฝาพนัง หรือหลังคา แต่ในภาพยังคงไว้ซึ่งความโบราณของบ้านเก่าแก่อยู่
ผู้ครอบครองและอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
นางมณี เจริญผล
นายชำนาญ เจริญผล
นายคณิน เจริญผล
นางจำนง เจริญผล
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร บ้านพักอาศัย อายุการประมาณ ๑๐๐ ปี ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ ๑ ปี งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
แรงงานก่อสร้าง : เพื่อนร่วมลงแรง
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : จั่วเตี้ย
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๑ ชั้น
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุนสูงและใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ตรอกซอย)
การปรับปรุงซ่อมแซม
ลักษณะการปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางมณี เจริญผล อายุ ๗๘ ปี
ที่อยู่ ๒๘ หมู่ ๕ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ ๐๖๕-๔๐๒๘๓๘๑