ผ้าทอนาหมื่่นศรี [Nayong District ]

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

[Nayong District ] 

 

#สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเมืองตรัง
จังหวัดตรังมีสินค้าพื้นเป็นของฝากของที่ระลึก คือ ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน เช่น เสื่อ หมุก กระเป๋าสตรี ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบน ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นก้านธูปฤๅษี ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเทพธาโรผลิตภัณฑ์ของเล่นจากไม้ยางพาราและผ้าทอพื้นเมืองนาหมื่นศรี นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองจำพวกขนนและอาหาร ได้แก่หมูย่างเมืองตรัง ขนนเค้ก กาแฟเขาช่อง กะปิท่าข้าม หอยนางรมสด ขนนเปี๊ยะ ขนนจีบไส้สังขยา

ผ้าท่อ

Trang produces local products that are woven products from Panan Pandanus, ray’s skin, cat tail tree, Theptharo wood, rubber wood, Na Muen Sri woven fabric, Other sweets and foods are also suggested such as roasted pork, cake, Khao Chong coffee, Tha Kham shrimp paste, fresh oyster, etc.

Na Muen Sri Woven Group is famous in hand woven fabric and its group was

established to maintain the local hand woven.

ผ้าท่อ

Take Highway 4 for 11 KM. At Nayong district, turn left to Tessaban Road and proceed

further for 3.3 KM. Or take a Song Theao truck Trang – Khao Chong from Sai Ngarm

Road (near Ratchadamnoen Hospital) then change to a motorcycle taxi frin Nayong

Market to Na Muen Sri Woven Group. The fare is 20 Baht/person).

ผู้ว่าตรัง

 

#กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
จำหน่ายผ้าทอนาหมื่นศรี
19/1 หมู่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
Tel.+66[0] 7558 3524

ผ้าท่อ

#กลุ่มเยาวชนต้านยาเสพติด

Share