บ้านยงไทย
 
ลำดับที่ ๒
ชื่อบ้านที่เก็บข้อมูล : นายอเนก ลิ่มศรีวิไล (บ้านยงไทย)
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๕๓-๕๕ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
“บ้านยงไทย” ตึกรูปทรงกึ่งชิโน-โปตุกีส ในตัวเมืองพัทลุงมีอายุกว่า ๙๕ ปี ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสร้างเมื่อปีไหน มีการบอกเล่าอยู่ว่าเมื่อป๋า (นายชำนาญ ลิ่มศรีวิไล) อายุประมาณ ๔-๕ ปี ก็เล่นอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้ว ผู้สร้างบ้านหลังนี้คือ ก๋ง (นายบุญย่อง แซ่ลิ่ม) มีการใช้ช่างชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
“บ้านยงไทย” เคยเป็นร้านขายกาแฟ ปาท่องโก๋ ซาลาเปา และขายถ่าน ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนผ่านช่วงสงครามมาถึงปี พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นร้านรับซื้อยางพารา ชื่อร้านยงไทย ดำเนินกิจการโดย นายชำนาญ ลิ่มศรีวิไล และครอบครัว รับซื้อยางพาราจากชาวสวนยางในจังหวัดพัทลุง และนำไปขายที่จังหวัตรัง จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงเลิกกิจการ
“บ้านยงไทย” เป็นบ้านที่อยู่อาศัยของครอบครัว ลิ่มศรีวิไล ตลอดมาตั้งแต่สร้างจนถึงปัจจุบัน ผ่านระยะเวลายาวนาน มีการซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เฉพาะภายในตัวบ้าน ส่วนภายนอกส่วนหน้าบ้านเพิ่งจะมามีการปรับปรุงซ่อมแซมตามสภาพเดิม และทาสีใหม่ เช่นปัจจุบันในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
ครอบครัวลิ่มศรีวิไล
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร “บ้านยงไทย” อายุการก่อสร้าง ๙๕ ปี ปีที่สร้าง ไม่มีหลักฐานแน่ชัด
แรงงานก่อสร้าง : จ้างช่าง จากนครศรีฯ
รูปแบบบ้าน : ตึกกึ่งชิโน-โปตุกีส
รูปแบบหลังคาประธาน : ปั้นหยา
ลักษณะอาคาร : โครงสร้าง คอนกรีตและไม้
จำนวนชั้น : ๒ ชั้น
การยกใต้ถุน : สร้างติดพื้น
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : ติดถนนใหญ่
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ถนน)
การปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวจริยา ลิ่มศรีวิไล อายุ ๖๖ ปี
ที่อยู่ ๑๔๒/๙๑ หมู่บ้านในสวน ถนนเพชรเกษม ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๔๑๔๖๓๑