บ้านขามสายน้ำมีชีวิต Ban Kham, lively river. 版康生活河

บ้านขามสายน้ำมีชีวิต

Ban Kham, lively river.

版康生活河


บ้านขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
——————————————————
บ้านขามสายน้ำมีชีวิต สายน้ำไหลมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศดี สามารถสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์

บ้านขามเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านดั้งเดิมในพื้นที่ที่อาศัยสายน้ำในการดำรงชีวิต จึงทำให้สายน้ำยังคงมีความงดงามและอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่วงวันหยุดติดต่อหลายวัน มีหลายครอบครัวนิยมนำบุตรหลานมาเที่ยวและเล่นน้ำเป็นจำนวนมาก

ทุก ๆ ปี ชาวบ้านขามจะร่วมกันจัดกิจกรรมของขมาสายน้ำ โดยมุ่งหวังให้คนในพื้นที่ได้รู้คุณค่า และมีความหวงแหน ดูแลบำรุงรักษาสายน้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป