นายจรัส นางเย็นจิตร หมั่นแก้ว

บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยกรวด ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
เรือนโบราณ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยกรวด ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีนางเย็นจิตร หมั่นแก้ว เป็นผู้ให้ข้อมูล และเป็นบุตรของนายทิ่ง เรืองติก ผู้ก่อสร้างเรือนโบราณ ในปัจจุบันได้มีการโอนให้แก่ นายจรัส หมั่นแก้ว (หลาน) และเป็นเจ้าของบ้านในปัจจุบัน บ้านหลังนี้ได้ก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๐ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ลักษณะเป็นบ้านไม้เดี่ยวยกใต้ถุนเปิดโล่ง โครงสร้างก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง มีห้องนอน จำนวน ๒ ห้อง ห้องครัว จำนวน ๑ ห้อง ห้องน้ำ จำนวน ๑ ห้อง (ห้องน้ำมีการปรับปรุงต่อเติมจำนวน ๑ ครั้ง)
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
นายจรัส หมั่นแก้ว อายุ ๔๕ ปี
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร บ้านไม้เดี่ยว อายุการก่อสร้าง ๗๔ ปี ปีที่สร้าง พ.ศ.๒๔๙๐ งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
แรงงานก่อสร้าง : เพื่อนร่วมลงแรง
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : ปั้นหยา
จำนวนชั้น : ๒ ชั้น
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุงสูงแต่ไม่ใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์
– มีสวนผักและผลไม้
– ติดถนนชลประทาน
องค์ประกอบอื่นๆ ในบริเวณบ้าน
– บ่อน้ำ
– เสาภูมิ
การปรับปรุงซ่อมแซม : ต่อเติม
การปรับปรุงครั้งล่าสุด ๒๕๔๘
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางเย็นจิตร หมั่นแก้ว อายุ ๗๐ ปี
ที่อยู่ ๒ หมู่ ๒ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง