นางเดียบ เจริญผล
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๕ บ้านนอก ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
บ้านหลังดังกล่าวได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสินสอดในการแต่งงานของนางเดียบ เจริญผล ก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๗ ภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจกันของพี่น้องและหมู่ญาติได้ร่วมกันสร้างโดยงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ประมาณการออกเป็นราคา ๓,๐๐๐ บาท เพราะไม้ที่ใช้ในการทำฝาผนังบ้าน/โครงหลังคา เป็นไม้ที่เกิดจากการปลูกเอง เลื่อยเอง ไม่มีค่าแรงใดๆทั้งสิ้น ส่วนหลังคาใช้งบประมาณในการซื้อมา ๓,๐๐๐ บาท
ผู้ครอบครองและอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
นางเดียบ เจริญผล
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร บ้านพักอาศัย อายุการก่อสร้าง ๕๗ ปี ปีที่สร้าง พ.ศ.๒๕๐๗ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๙ เดือน งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
แรงงานก่อสร้าง : เพื่อนร่วมลงแรง
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : จั่วป้าน
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๑ ชั้น
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุนสูงและใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : ติดถนนซอย
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ตรอกซอย)
การปรับปรุงซ่อมแซม
ลักษณะการปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางเดียบ เจริญผล อายุ ๗๖ ปี
ที่อยู่ ๘๙ หมู่ ๙ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง