นางวิภา–อาจารย์เจริญ วงษ์สวัสดิ์

ชื่อบ้านที่เก็บข้อมูล : นางวิภา – อาจารย์เจริญ วงษ์สวัสดิ์
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
บ้านเลขที่ ๒๕๖/๑ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
เจ้าของบ้านหลังนี้เมื่ออดีตรับข้าราชการเป็นนายอำเภออาศัยอยู่กับภรรยา นั้นคือ คุณพ่อของ นางวิภา วงษ์สวัสดิ์ นางวิภาเล่าว่าเมื่ออดีตบ้านหลังนี้ก่อนก่อสร้างบ้านต้องหาไม้มาสะสมและนำไม้มาแช่น้ำไว้ประมาณ ๑ เดือน เพื่อให้ไม้มีความอิ่มตัว และเมื่อนานไปไม้ก็ไม่สามารถที่จะผุพังได้ง่าย ปัจจุบันนี้ไม้ที่นำมาสร้างบ้านยังมีคราบโคลนเมื่ออดีตติดอยู่ และตอนนี้ ณ ปัจจุบันบ้านหลังนี้มี นางวิภา วงษ์สวัสดิ์ อยู่อาศัยกับสามี คือ อาจารย์เจริญ วงษ์สวัสดิ์ อดีตคุณครูคณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีพัทลุง บ้านหลังนี้อยู่ติดกับพัทลุงการไฟฟ้า
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
นางวิภา วงษ์สวัสดิ์
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร เจริญกวดวิชา อายุการก่อสร้าง ๗๓ ปี ปีที่สร้าง ๒๔๙๑ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓ เดือน
แรงงานก่อสร้าง : จ้างช่าง (เสียชีวิตแล้ว)
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : ปั้นหยา
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๒ ชั้น
การยกใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : ติดแม่น้ำ/คลอง
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ถนน)
การปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด มีการซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆ
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางวิภา วงษ์สวัสดิ์ อายุ ๗๘ ปี
ที่อยู่ ๒๕๖/๑ ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๒๔๐๘๐๐