บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
เรือนโบราณ บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นบ้านของ นางช่วง เตี้ยนวล ผู้เป็นเจ้าของบ้านในปัจจุบันได้เล่าว่า บ้านหลังนี้ได้ก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๔ มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ลักษณะเป็นบ้านไม้เดี่ยวยกใต้ถุนเปิดโล่ง โครงสร้างก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง มีห้องนอน จำนวน ๓ ห้อง ห้องครัว จำนวน ๑ ห้อง ห้องน้ำ จำนวน ๑ ห้อง (ห้องน้ำมีการปรับปรุงต่อเติม ๑ ครั้ง)
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
นางช่วง เตี้ยนวล อายุ ๘๘ ปี
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร บ้านไม้เดี่ยว อายุการก่อสร้าง ๙๐ ปี ปีที่สร้าง พ.ศ.๒๔๗๔ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑ เดือน งบประมาณ ๓๕ บาท
แรงงานก่อสร้าง : ก่อสร้างเอง
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : จั่วทรงไทย
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๑ ชั้น
การยกใต้ถุน : ยกใต้ถุงสูงและใช้งาน
ลักษณะใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : ติดถนนใหญ่
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ถนน)
องค์ประกอบอื่นๆ ในบริเวณบ้าน
– ศาลา
– บ่อน้ำ
– เสาภูมิ
การปรับปรุงซ่อมแซม : ต่อเติม
การปรับปรุงครั้งล่าสุด ๒๕๔๘
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : นางช่วง เตี้ยนวล อายุ ๘๘ ปี
ที่อยู่ ๑๕ หมู่ ๒ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง