ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ตำบลบ้านนา Travel Homestay, Ban Na Sub-district. 版呐镇寄宿家庭旅游

ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ตำบลบ้านนา

Travel Homestay, Ban Na Sub-district.

版呐镇寄宿家庭旅游


นายภัทรชัย จันทร์อินทร์
96 ม.4 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ไร่หินปู ฟาร์มสเตย์
โทร.092-9242718
เฟช ภัทรชัย จันทร์อินทร์ (นุ โบโบ้)
กิจกรรม เดินป่า
แหล่งท่องเที่ยว น้ำเขาคราม น้ำคลองหนานท้ายเภา คลองคันบาว สวนกวาง เปิดบ้านเขาคราม