ท่องเที่ยววิถีชุมชนคนเขาย่า Travel to the way of Hhao Ya community 祖母山组社区旅游

ท่องเที่ยววิถีชุมชนคนเขาย่า

Travel to the way of Hhao Ya community

祖母山组社区旅游


นางอรวรรณ ประดิษฐ์ผล
318 ม.7 ต.นาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โทร.0851633248
อีเมล orfarfarm@gmail.com
Line- 0851633248
Facebook – or orrarfarm,
เพจ ท่องเที่ยววิถีชุมชนเขาย่า
ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากผักเหรียง เครื่องจักรสาน คลุ้ม หญ้าแฝก วัสดุท้องถิ่น กล้วยย่าง ผลิ่ตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด
กิจกรรม เดินขึ้นถ้ำย่า ไหว้ย่า เรียนรู้การขยายพันธ์พืช เก็บผักทำกับข้าวหรือเป็นเมนูเพื่อรับประทาน เรียนรู้การแปรรูป น้ำผักผลไม้ เรียนรู้การเพาะเห็ดเมืองร้อน เรียนรู้การจักรสาน วัสดุท้องถิ่น เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ การทำปุ๋ยหมัก เรียนรู้การทำเกษตรประยุกต์ ด้วยนวัตกรรมใหม่ กิ่จกรรมผสมพันธุ์สละ กิจกรรมจับผึ้ง
เที่ยว ถ้ำย่า จุดชมวิวคลองท่าแนะ ออต้าร์ฟาร์ม บ้านตาแดงยายปาน สวนต้นน้ำ ที่นี่วิถีนงค์ สวนไขโดด/ กลุ่มผึ้งก้าวพันดอก หนำพ่อแก่ สวนเกษตรประยุกต์ หนำลุงพุฒชายทุ่ง วังงายโมเดล
โปรแกรมทัวร์
One day trip ตามที่สนใจจุดท่องเที่ยวในกลุ่ม
Two day trip ตามจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจ พักโฮมสเตย์บ้านวรเดชเกรียงไกรโฮมสเตย์