ท่องเที่ยวชุมชนโซนลำปำ Community Tourism Lamphum Zone 蓝班社区旅游

ท่องเที่ยวชุมชนโซนลำปำ

Community Tourism Lamphum Zone

蓝班社区旅游


นายจำลอง ประทุมสวัสดิ์
34 ถนนยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร 089-9765410
ผลิตภัณฑ์ มันฉาบ มันกวน ปลาเค็ม ผัก
แนวคิด จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น คลองลำปำ จะพัฒนาเป็นคลองสวยน้ำใส หน้าท่านาปลา วังมัจฉา ปลาลำปำ (ปลาตะเพียนทอง) ริมคลองจะทำเป็นสะพานคนเดิน (wolk way) กว้าง 1.5 เมตร มีซอยต่างๆ 16 ซอย
1.พระพุทธนิมิตวัดป่าขอม 2.ตำนานศาลา (หลาลำปำ) โดยเฉพาะศาลาเคียน (หลาเคียน) และยังมีอีกหลายศาลา (หลาต่างๆ) สรุป เล่าเรื่องตำนานเมืองลำปำและเล่าเรื่องพบเรือในคลองลำปำ (เรือขุดจากไม้ทั้งต้น) สรุปทุกอย่างมีตำนานและร่องรอยปรากฏอยู่)