ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทอนตรน Travel by Ban Thontron community 版同东社区旅游

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทอนตรน

Travel by Ban Thontron community

版同东社区旅游


นางสาวอาหรือฝะ เส็นบัตร
72 ม.5 ต.คลองทรายขาว อ.กงหลา จ.พัทลุง 93180
โทร.099616055
อีเมล. Arofa ster@gmail.com
Facebook- yarine asman
เพจ. ท่องเที่ยวทอนตรน-ททต.
พุงปลา คั่วกลิ้ง น้ำพริกเผา กระหรีปั๊บ
ล่องห่วงยาง ชมศูนย์เรียนรู้ชุมชน (กลุ่มฝึ้นชันโรง/กลุ่ม น้ำส้มควนไม้/ กลุ่มจักรสาน) เดินป่า/ปีนเขานมสาว (เขาพญา )
หินจมูกควาย คลองสายฝน ศูนย์เรียนรู้
โปรแกรมทัวร์
1. Day trip 600 บาท/คน
อาหาร พร้อมท่องเที่ยวในชุมชน ล่องห่วงยาง กิจกรรมในน้ำ
2 .Day trip 2,000 บาท/คน
เที่ยวชุมชนท่องเที่ยว เช็คอินแหล่งท่องเที่ยว 15 ที่รอบชุมชน พร้อมอาหาร