ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโหลีะหาร Ban Loh Han Tourism Community 楼喊社区旅游

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโหลีะหาร

Ban Loh Han Tourism Community

楼喊社区旅游


นายสมบัติ แก้วพิบูลย์
ม.7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โทร.0935834563
เฟชบุ๊ค ชุมชมท่องเที่ยวบ้านโหล๊ะหาร
สมุนไพเทพทาโร สมุนไพรมันนิ ถักไหมพรหม ขนมห้อง ขนมเบื้อง
ช๊อปกินกลิ้งลงคลอง สวนน้ำโหล๊ะการประชารัฐ นั่งดูดลมชมพูเขาบรรทัด เดินเข้าป่าชมวิถีชาวมันนิ ห่มฟ้าชมดาว อ่างเก็บน้ำคลองป่บอน
สวนน้ำสเลนเดอร์ ชุมชนชาวมันนิ อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน น้ำตกแม่แตง สวนเกษตร 5 ชั้น กระชังปลา
1.เดินเข้าป่าชมวิถีชาวมันนิ 2.ชมอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน 3.ดูงานเกษตร5ชั้น 4.กระชังปลา 5.เล่นสไลด์เดอร์สวนน้ำ 6.ของฝาก สวน5ชั้น –สมุนไพรในชุมชน 7.ผลิตภัณฑ์โอท๊อปนวัฒวิถีในชุมชน