ชุมชนท่องเที่ยวบางปู ปัตตานี

ชุมชนท่องเที่ยวบางปู ปัตตานี
ชุมชนท่องเที่ยวบางปู ปัตตานี

ชุมชนท่องเที่ยวบางปู

ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

          พื้นที่ อ่าวปัตตานี เป็นพื้นที่ป่าชายเลนขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่เปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลนบางปู โดยสามารถที่จะเหมาเรือของชุมชน ล่องเรือไปชมความสวยงามของธรรมชาติ.. ในบริเวณรอบอ่าวปัตตานีได้

Bang Pu Tourism Community,

Bang Pu Sub-district, Yaring District, Pattani.

 Pattani Bay area is one of the large and fertile mangrove forest areas in Thailand that is opened for tourism to preserve the nature of the Bang Pu mangrove forest by chartering community boats to see the natural beauty around Pattani bay area.