ชัยบุรีเมืองเก่าพัทลุงโฮมสเตย์ Chai Buri Old Town, Phatthalung Homestay 博他仑猜布里旧城寄宿家庭

ชัยบุรีเมืองเก่าพัทลุงโฮมสเตย์

Chai Buri Old Town, Phatthalung Homestay

博他仑猜布里旧城寄宿家庭นางสุบรรณ หมวดจันทร์
128 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.089-5979326
อีเมล.Submuaa4@gmail.com
ไลน์ สุบรรณ หมวดจันทร์
เฟสบุ๊ค ชัยบุรีเมืองเก่าพัทลุงโฮมสเตย์
บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ มี 8 หลัง รับสมาชิกได้ 40 คน สมาชิกกลุ่ม 2 คน
กิจกรรม ล่องเรือชมแสงแรก คลองปากประ ชมบัวแดง นาริมเล ควายน้ำ สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ
อาหาร ขนมพื้นบ้าน ผักปลอดสาร ขนมปั้นขลิบ อุทยานเมืองเก่าชัยบุรี กะลามะพร้าวลุงปลื้ม ทำโพน
โปรแกรมทัวร์ โปรชัวร์ ค่าห้อง 200 บาท/คืน/คน อาหารเช้า 100 /คน อาหารเที่ยง /เย็น 150 บาท เบรก 35บาท/มื้อ ห้องพักส่วนตัว ห้องละ 1,000 บาท มี 2 ห้อง ค่าเรือ 1,200 บาท/ลำ นั่งได้ 6 คน