กุฏิวัดควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว

ชื่อบ้านที่เก็บข้อมูล : กุฏิวัดควนมะพร้าว
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่ตั้งของบ้าน
ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ประวัติความเป็นมาของบ้าน
กุฏิหลังนี้เป็นกุฏิหลังแรกที่ก่อสร้างขึ้นมา ณ วัดควนมะพร้าว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ นับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน กุฏิหลังนี้มีอายุมากถึง ๗๓ ปีแล้ว และยังมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาอยู่เรื่อยมาตลอด ณ ตอนนี้มี พระมหาสหัส สิริวัณโน เป็นผู้อยู่อาศัยและดูแลกุฏิหลังนี้ ปัจจุบันกุฏิหลังนี้ตั้งอยู่ที่วัดควนมะพร้าว ๖๘๘ ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
ผู้ครอบครองและอยู่อาศัยในปัจจุบัน
พระมหาสหัส สิริวัณโน
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ชื่อ/ประเภทอาคาร กุฏิวัด อายุการก่อสร้าง ๗๓ ปี ปีที่สร้าง ๒๔๙๑
แรงงานก่อสร้าง : จ้างช่าง
รูปแบบบ้าน : เรือนเดี่ยว
รูปแบบหลังคาประธาน : ปั้นหยา
ลักษณะอาคาร : โครงสร้างไม้
จำนวนชั้น : ๒ ชั้น
การยกใต้ถุน : ใต้ถุนเปิดโล่ง
ที่ตั้ง/อัตลักษณ์ : ติดถนนซอย
การเข้าถึงและขนาดของเส้นทาง : ทางบก (ตรอกซอย)
องค์ประกอบอื่นๆ ในบริเวณบ้าน : ศาลา
การปรับปรุงซ่อมแซม : ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
การปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมูล : พระมหาสหัส สิริวัณโน
ที่อยู่ ๖๘๘ ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐