กลุ่มนิคมทอผ้าลานข่อย Lan Khoi Weaving Group 兰桂织造集团

A1. กลุ่มนิคมทอผ้าลานข่อย
Lan Khoi Weaving Group
兰桂织造集团


อารีรัตน์ หลาเชียงโรจน์
300/2 ม.4 ต.ลานข่อย นางอ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ไลน์ 098-2071 / 093-6925253
เฟชบุ๊ค ผ้าทอลานข่อย
ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอยกพัทลุง
กิจกรรม การทอผ้า ยกดอก ด้ายสี่กระตุก