Program tour 节目之旅 โปรแกรมทัวร์

หนังสือตำนานวัดพะโคะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” ระบุถึง “หลวงปู่ทวด” ตอนกำเนิดมีชื่อว่า เด็กชายปู เป็นบุตรของนายหู และนางจัน เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 5 ปีมะโรง ตรงกับ พ.ศ. 2125 ในเรือนซึ่งปลูกบนที่ดินของเศรษฐีชื่อปาน ที่ดินอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา อยู่ห่างจากวัดพระราชประดิษฐาน หรือวัดพระโคะ ที่หลวงปู่ทวดเคยปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 2151 ถึง พ.ศ. 2155 แค่ประมาณ 1 กม. จากจารึกในหนังสือถือเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า “หลวงปู่ทวด” มีตัวตน มีถิ่นกำเนิด เป็นผู้อุปสมบทบรรพชาใต้ร่มกาสาวพัสตร์ และพัฒนาพระบวรพุทธศาสนาอย่างจริงจัง จนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์” กว่า 400 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2155 จนถึงบัดนี้ “วัดพะโคะ” ดินแดนแห่งอารยธรรม “บ้านเกิดของหลวงปู่ทวด” …

Continue reading

Share

How to get there 到那里怎么走 การเดินทาง

ก า ร เ ดิ น ท า ง ร ถ ย น ต์ จากกรุงเทพมหานครใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร แยกซ้ายที่สามแยกวังมะนาว เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๔ (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ถึงชุมพร และใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอทุ่งสง ถึงจังหวัดพัทลุง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านอำเภอหาดใหญ่ เข้าสู่จังหวัดสงขลา รวมระยะทาง ๙๕๐ กิโลเมตร ร ถ โ ด ย ส า ร ป ร ะ จ ำ …

Continue reading

Share

Accommodation 住宿 ที่พัก

สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่พัก (ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก) อำเภอเมืองสงขลา กรีน เวิลด์ พาเลซ 99 ถนนสามัคคีสุข 2 ตำบลบ่อยาง โทร. 0 7443 7900-7 จำนวน 92 ห้อง ราคา 740-2,800 บาท เก้าแสน ถนนไทรบุรี โทร. 0 7431 1822, 0 7431 2683 จำนวน 22 ห้อง ราคา 300-500 บาท โชคดี อินน์ 14/19 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง โทร. 0 7431 2275, 0 7444 0507 จำนวน …

Continue reading

Share

Restaurants 餐馆 ร้านอาหาร

ร้ า น อ า ห า ร อำเภอเมืองสงขลา เก้าอี้ขาว 25 ถนนสะเดา โทร. 0 7431 2722, 0 89736 9477 โกเขียว ซีฟู้ด ถนนราชดำเนิน (หาดสมิหลา) โทร. 08 1963 9899 ดอกแก้ว เทอเรซ ถนนราชดำเนิน โทร. 0 7431 6226 ต้นปอ ถนนแหลมสนอ่อน โทร. 0 7431 1048 ต้นสน ถนนราชดำเนิน (อยู่ภายในโรงแรม บีพี สมิหลาบีช) โทร. 0 7444 0222 แต้โภชนา …

Continue reading

Share

Chareena Hill Beach Resort

  Chareena Hill – Beach Resort is located in Koh Lipe, surrounded by beautiful beaches and stunning coral reefs. Our fantastic accommodation features 16 cozy bungalows with outstanding sea view.  Chareena Hill – Beach Resort sits in a very quiet area and provides an easy access to restaurants and night life that Lipe’s …

Continue reading

Share

สีสันสงขลา | Colorful Songkhla | 宋卡色彩

This gallery contains 30 photos.

两边海土地   魅力古老城   长部族历史    继承泰国传统文化方式 แผ่นดินสองทะเล เสน่ห์เมืองเก่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย MAPS GUIDE : TRAVEL | DIRECTORYhttp://www.mapsguide.info ข้อมูล, ข่าวสาร,สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์Offline&Online | Digital Economyสื่ อ ต ล า ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว สินค้าผลิตภัณฑ์ นวัตวิถี ประเพณีวัฒนธรรม นำไปสู่ความโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจ และทำให้เกิดการกระตุ้นดึงดูดนักท่องเทียวเข้าไปในจังหวัดนั้นๆอย่างต่อเนื่องการจัดเก็บข้อมูลออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ดิจิทัลมีเดีย เรื่องราวที่สื่อความหมายการท่องเที่ยวสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลากหลายภาษาก็จะช่วยนำพาสู่สื่อความหมายให้เข้าใจได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่าง ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยนำสัญลักษณ์ …

Continue reading

Share

Digital Economy

Digital Economy Graphic design ทิศทางสื่อ ระบบOnline&Offlineในรูปแบบ Digital Economy การประชาสัมพันธ์ การตลาด ความโดดเด่น น่าสนใจ และทำให้เกิดการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง จัดเก็บข้อมูลออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ดิจิทัลมีเดียเรื่องราวที่สื่อความหมายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยนำสัญลักษณ์ QR Code เป็นตัวสื่อข้อมูลเรื่องราว/ จีพีเอส(GPS)กำหนดพิกัดต่ำแหน่งสถานที่เสันทาง Street View ในGoogle Maps / ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Net Work f Like, Facebook, Googleplus + Share ที่รองรับระบบ IOS/Android ผ่านระบบ webmaster การจัดทำแนะนำระบบสื่อประชาสัมพันธ์แบรนเนอร์โฆษณาในเวบไซน์ตลาดอีมาร์เก็ตติ้ง(e-marketing) ตลาดออนไลน์ที่เชื่อมโยงเข้าถึงกลุ่มป้าหมายได้ทันทีแค่กลแชร์ส่งเฟส,เพจ,ไลน์ สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หนังสือในรูปแบบดิจิทัลประกอบด้วยข้อความเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว การออกแบบกราฟฟิกดีไซน์โดยใช้สัญลักษณ์ QR Code และลิงค์เชื่อมต่อในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค …

Continue reading

Share