วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร Machimawas Worawihan 寺庙。

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร หรือ วัดกลาง อยู่ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง เป็นวัดใหญ่และสำคัญของจังหวัดสงขลา สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมเรียกว่า “วัดยายศรีจันทร์” กล่าวกันว่ายายศรีจันทร์คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาได้บริจาคเงินสร้างวัดขึ้นต่อมา

Continue reading

Share